مصاحبه بلازی در مورد توتی

ایلاری بلازی همسر فرانچسکو توتی در مصاحبه با گازتا دلو اسپرت گفت:”جام جهانی2006 را بهتر به یاد دارم.دقیقه به دقیقه آن را زندگی کردم.فرانچسکو بعد از گلزنی مقابل استرالیا،برای یک سالگی کریستین خوشحالی کرد و من ایستاده گریه کردم.فوتبال برای من توتی ست.او پدر خوبی است و بچه ها را دوست دارد.شنل و ایزابل،مانند همه دختران رابطه ویژه ای با او دارند.البته با کریستین فوتبال را زندگی می کند.کریستین به عنوان یک مادر؟من خوشحالم که ا رویاهای خود را دنبال می کند اما می دانم که باید رشد کند.”