رسمی؛اسکوروپسکی به بولونیا پیوست

لوکاژ اسکوروپسکی دروازبان لهستانی جالوروسی که در فصلی که گذشت با توجه به درخشش آلیسون بکر،خیلی کم در ترکیب اصلی قرار گرفت،با قراردادی به ارزش  9 میلیون یورو همراه با 500هزار یورو پاداش به بولونیا پیوست.این قرارداد شامل بندی می شود که با توجه به آن در صورتی که این دروازبان در آینده به فروش برسد،یک میلیون یورو به حساب رم واریز خواهد شد.
او 3 فصل در رم حضور داشت و در مجموع 16 بار برای تیم اول پایتخت به میدان رفت.