تمایل کواچیچ به ترک رئال

متئو کواچیچ مدافع رئال مادرید در مصاحبه ای که اخیرا با مارکا داشت ،از ابراز علاقه خود برای پبوستن به تیمی دیگر و حضور بیشتر در زمین مسابقه،پرده برداشت.مونچی مدیرورزشی جالوروسی به دنبال این بازیکن کروات ست.از سویی یوونتوس نیز او را زیرنظر دارد و می تواند رقابت جذابی برای جذب این بازیکن را شاهد باشیم.