صحبت های شهردار رم در مورد ورزشگاه اختصاصی

ویرجینیا راجی شهردار رم اعتراف کرد که نمی داند سرانجام پروژه ساخت ورزشگاه اختصاصی باشگاه آ اس رم چه خواهد شد. در روزهای اخیر بازداشت 9 نفر در رابطه با پروژه رم، سر و صدای زیادی به پا کرد.

به نقل از Football-italia، خانم راجی در رابطه با پروژه ورزشگاه رم گفت:
فرآیندی که طی شده کاملا معتبر به نظر می رسد. باید بررسی های بیشتری انجام شود. اگر تخلفی نباشد، می توانیم پیش برویم؛ واقعیت این است که نمی توانیم آینده را پیش بینی کنیم.
چهره اصلی در میان بازداشت شدگان لوکا پارناسی پیمانکار متهم به فساد اداری است و از شهردار رم در مورد پرسیده شد:

در بهار 2017 پارناسی را دیدم. مواضع ما مخالف یکدیگر بود؛ او می خواست فضاهای مورد نیاز را همان طور که بود نگه دارد، ما خواستار کاهش آنها بودیم.