آلیسون بکر:این هفته تکلیفم مشخص خواهد شد

بعد از بازی دوستانه برزیل و اتریش که با برتری سه گله سلسائو به پایان رسید آلیسون بکر صحبت هایی را انجام داد.او در مورد وضعیتش گفت:

امیدوارم قبل از شروع جام جهانی تکلیفم مشخص شود.من این را میخواهم.همه چیز را به مدیر برنامه هایم سپردم.باید ببینیم این هفته چه اتفاقی می افتد.
این در حالی است که باشگاه رم علاقه ای به جدا شدن او ندارد.رم برای آزاد سازی او مبلغ 100 میلیون یورو تعیین کرده و بزودی پیشنهاد تمدید قرارداد با حقوق سالانه تقریبا 5 میلیون یورویی به علاوه حق تصویر به او خواهد داد.
آلیسون در ادامه گفت در رم خوشحالم ولی باید دید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.