خداحافظی لوبونت از فوتبال

.

بوگدان لوبونت دروازبان اهل رومانی که از سال 2009 تا فصل جاری به عنوان دروازبان آ.اس رم در لیست بازیکنان جالوروسی قرار داشت،اکنون در 40 سالگی اعلام بازنشستگی کرده ست.این دروازبان با وجود این که تنها 22 بار برای رم به میدان رفته ست اما همواره به تیم اول شهر رم وفادار بوده و در طول 9 سال اخیر پیشنهادات فراوانی را رد نموده ست.