بازگشت ماسارا به رم

ریکی ماسارا که در گذشته همراه با والتر ساباتینی در پالرمو کار کرده ست و مدتی نیز در رم بوده،مجددا به رم بازگشت تا به در کنار مونجی به عنوان در بخش نقل و انتقالات مشغول به فعالیت شود.
او زمانی که فوتبالیست بود در تیم هایی چون تورینو،پسکارا،پالرمو بازی می کرد.