تمدید قرارداد دی فرانچسکو

به نقل از روزنامه چاپ رم، کوریره دلو اسپورت، اکنون کمتر کسی نسبت به توانایی های دی فرانچسکو در رم شک دارد؛ باشگاه آماده ارائه پیشنهادی برای تمدید قرارداد است که طبق آن، دی فرانچسکو تا سال 2021 در رم ماندنی می شود و برای هر فصل 3 میلیون یورو دریافت خواهد کرد. قرارداد فعلی سرمربی سابق ساسولو با رم، تا پایان فصل آینده اعتبار دارد و دستمزد سالیانه اش نیز تنها 1.5 میلیون یورو است.