چلسی به علاقه مندان آلیسون پیوست

به گزارش رویترز،باشگاه چلسی نیز به جمع علاقه مندان به آلیسون بکر دروازبان برزیلی جالوروسی پیوست.سران رم مبلغ 90 میلیون یورو را برای این انتقال تعیین کرده اند.به گزارش دیلی میل،به دلیل احتمال رفتن کورتوا از لندن،سران این تیم دروازبان رم را برای جانشینی او مدنظر قرار داده اند.چرا که مذاکرات برای قرارداد جدید با باشگاه انگلیسی متوقف شده ست.