درد زانوی اسکوروپسکی

البته چندان جدی نیست...

به گزارش لاروما24 ،لوکاژ اسکوروپسکی دروازبان لهستانی جالوروسی در طول تمرینان روز چهارشنبه تیم ملی کشورش،از ناحیه زانو با مشکل مواجه شد که بلافاصله مورد بررسی قرار گرفته ست که خوشبختانه مشکل جدی وجود ندارد.کادر پزشکی تیم ملی لهستان نیز تایید کرده ست.