آیا تالیسکا به رم می پیوندد؟

اندرسون تالیسکا، هافبک خلاق باشگاه بنفیکا، فصل گذشته به صورت قرضی در بشیکتاش بازی کرد و این تیم ترکیه ای، حق دائمی کردن قرارداد او با مبلغ 21 میلیون یورو را دارد. این بند تا پایان ماه می یعنی یک هفته دیگر قابل فعال شدن است و پس از آن، تالیسکا به طور کامل بازیکن بنفیکا محسوب می شود. گفته می شود بشیکتاش توانایی پرداخت این مبلغ را ندارد اما ظاهرا مونچی در حال ترغیب کردن مسئولان این باشگاه برای پرداخت 21 میلیون یورو است.

به نقل از رومانیوز و fanatik.tr، رم یکی از مشتریان تالیسکا است اما اگر این بازیکن به بنفیکا برگردد، باشگاه پرتغالی با مبلغی کمتر از 40 میلیون یورو حاضر به فروش او نمی شود. به همین منظور مونچی از مسئولان بشیکتاش خواسته قرارداد این بازیکن را با 21 میلیون یورو دائمی کنند و سپس او را با 30 میلیون یورو به رم واگذار کنند. گفته می شود مذاکرات وارد جزییات هم شده است. مونچی حاضر است به عنوان بخشی از قرارداد تالیسکا، برونو پرز را به بشیکتاش بدهد. این درحالی است که باشگاه ترک، خواهان جرسون شده اما رمی ها اعلام کرده اند که هافبک جوان برزیلی نمی تواند بخشی از قرارداد باشد چراکه رم برنامه ای برای واگذاری کامل او به تیمی دیگر ندارد. گفته می شود تالیسکا مشکلی برای حضور در پایتخت ایتالیا ندارد و از این انتقال استقبال خواهد کرد.