تالیسکا با همتیمی هایش خداحافظی کرد

به گزارش رسانه های ترکیه،تالیسکا هافبک بنفیکا که در هفته اخیر از گزینه های جدی رمی ها بود،به هم تیمی هایش
گفت:”من فوتبال حرفه ای خود را در ایتالیا ادامه خواهم داد.دو سال زیبا را در اینجا سپری کردم اما اکنون وقت خداحافظی ست.”

او سابقه بازی در بنفیکا را نیز در پرونده خود دارد.