اینتر و ناپولی به دنبال نینجا

راجا ناینگولان ستاره متعصب رمی ها که یکی از برترین های اروپا در فصل جاری بوده ست،پیشنهاداتی دارد.به گزارش گازتو دلو اسپرت،آئوسیلیو مدیر ورشی اینتر با اینجنت بازیکن بلژیکی رم ملاقاتی داشته ست و سران رم نیز 40 میلیون یورو درخواست کرده اند!
از طرفی کارلو آنچلوتی سرمربی جدید ناپولی ،نیز برای تقویت خط میانی تیمش،نینجا به سران باشگاهش پیشنهاد داده ست.