علاقه تورینو به دفرل

به گزارش توتومرکاتووب،دفرل مهاجم سابق ساسولو که در این فصل تنها یک گل برای جالوروسی به ثمر رسانده ست،موردتوجه تورینو،واتفورد و سویا قرار گرفته ست.گفته می شود سران رم مایلند با مبلغ 15 میلیون یورو این بازیکن را به فروش برسانند.