دو نماینده از رم در ترکیب منتخب زیر23 ساله ها

منبع خبری اوپتا در توییتر،تیم منتخب زیر23 ساله های سری ها در فصل جاری منتشر کرده ست که بر این اساس لورنزو پلگرینی و چنگیز اوندر از رم در ترکیب قرار دارند.رومانولی بازیکن سابق رم نیز به عنوان نماینده میلان در ترکیب دیده می شود.