دی فرا: با اتفاقات دقایق پایانی بازی، به کامبک در المپیکو امیدوار ماندیم

رم-لیورپول

پس از بازی رفت با لیورپول و شکست سنگین رم در برابر این تیم اوزبیو دی فرانچسکو مصاحبه ای با مدیاست داشت*
آیا خط دفاعی سه نفره اشتباه بود؟
در 20 دقیقه اول آن سیستم را داشتیم، مشکل از سیستم نبود. ما مصاف های نفر به نفر را باختیم و خیلی راحت توپ ها را از دست دادیم. طبیعی است که نیروهای تازه نفس و تعویضی به ما جان دادند و به آن واکنش نیاز داشتیم چون بازی برگشت را داریم و فرصت جبران وجود دارد.
وقتی نتوانیم توپ را نگه داریم یا ساده ترین پاس ها را بدهیم،تاکتیک و ترکیب بی معنی میشود. اگر حریف توپ را داشته باشد، نمی شود فقط ایستاد و منتظر آمدنش شد، مخصوصا وقتی پیش بینی آن موقعیت آسان باشد. ما کارشان را راحت کردیم.
تمام حرکات هجومی آنها وقتی شکل گرفت که ما توپ را از دست دادیم. مدافعان مرکزی رم تحت فشار شدیدی بودند. از دست دادن مصاف های رو در رو در زمین نشان داد که ما از نظر فیزیکی و سرعت کمی پایین تر از سطح لیورپول بودیم. صلاح بارها با ژسوس در مصاف تک به تک قرار گرفت، چیزی که بارها در تمرینات روی آن کار کرده بودیم.
امید به کامبک؟
قبل از بازی با بارسلونا گفتیم که ما هنوز شانس داریم و حالا نیز همان حرف را می زنم. تیم امشب روحیه اش را از دست داد و کاملا از هم پاشید، بدتر از نتیجه، آنچه مرا آزار داد، از هم پاشیدن تیم بود.
در بازی برگشت رم بسیار متفاوتی خواهید دید. اگر به اینجا رسیدیم به خاطر این بود که جنگیدیم. امشب بازی را خوب شروع کردیم ولی تمرکزمان را از دست دادیم و با اتفاقات دقایق پایانی بازی، به کامبک در المپیکو امیدوار شدیم. قطعا تکرار اتفاقات بازی برگشت با بارسلونا آسان به نظر نمی رسد اما می خواهیم هر چه داریم رو کنیم. رم همین حالا هم به دستاوردی عالی در این رقابت ها رسیده است. هواداران تا آخر از ما حمایت می کنند. می دانیم که شرایط بازی برگشت در مقایسه با بازی با بارسلونا، متفاوت خواهد بود اما به هر اتفاقی ایمان داریم. جای امیدواری هنوز وجود دارد.