راجا ناینگولان:برای رسیدن به لیگ قهرمانان سخت تلاش کردم

ناینگولان

نینجا از لیگ قهرمانان به عنوان رویای هر کودک یا جوانی که فوتبال بازی می کند، نام برده است.
ناینگولان در مصاحبه ای با وب سایت رسمی یوفا، گفت:
یگ قهرمانان اروپا، آرزوی هر کودک یا جوانی است که فوتبال بازی می کند. آرزویی است که سخت برایش زحمت کشیدم و به آن رسیدم، حالا فقط جام جهانی را کم دارم، حتی با اینکه رسیدن به آن سخت است. لیگ قهرمانان اروپا، جو متفاوتی دارد، رقابت در آن خاص است. می دانید که همیشه می توانید بالا بروید چون تک بازی ها تکلیف را مشخص می کنند ولی اگر یک اشتباه کنید تاوانش را می دهید، در کنار آن می توانید به شادی بزرگی هم برسید و این همان کاری است که تلاش کردیم انجامش دهیم.
شاید در ما بازیکنان تغییری به وجود می آید، چون فضای متفاوتی را حس می کنیم؛ مقابل تیم های فقط ایتالیایی بازی نمی کنیم و شاید همین مسئله، تغییری ایجاد می کند. این انگیزه مضاعفی می دهد.