گاندینی : بارسا ، هیجان انگیز ست

اومبرتو گاندینی یکی از مدیران باشگاه رم در مصاحبه ای جدید با آنچیو اسپورت گفت:”ما به یک هدف مهم رسیدیم که باشگاه های بسیاری در این سال آنها به آن نرسیدند.بازی با بارسا چالشی هیجان انگیز و سخت ست اما در فوتبال چیزی مشخص نیست.دیدار رفت مهم خواهد بود و باید در نیوکمپ گلزنی کنیم.با این که با بازیکنی مانند مسی رو به رو هستیم.استادیوم؟روند بوروکراتیک هنوز در حال انجام ست اما امیدواریم قبل از پایان سال 2018 اولین آجر استادیوم را بنا سازیم.توتی؟در پروژه جدید نقش مهمی دارد.در حالی یادگیری اسرار در حرفه جدید خود ست.”