ایجنت ال شعراوی : او عاشق رم ست

ایجنت استفان ال شعراوی ستاره رمی ها در مورد آینده موکل خود به پارلامنتو گفت:” او عاشق شهر و طرفذاران ست.من صد در صد متقاعد شده ام که او در رم باقی می ماند.تمایل او در ماندن ست و آنچه که من متوجه شده ام این ست که باشگاه و سرمربی هم خواهان او هستند.من هیچ انتقالی را در آینده پیش بینی نمی کنم.”