ورژن جدید پورتال

پورتال جدید کوردرما رونمایی شد

در آستانه سال 97 ، کانون هواداران افراطی آ.اس رم ،کوردرما،پورتال جدید خود را برای خدمت رسانی و دسترسی بهتر هواداران افتتاح کرده ست.در ورژن قبلی بخش های مختلفی وجود داشت که در ورژن جدید با بهبودی دسترسی آنها،می توانید به راحتی از امکانات کانون استفاده نمایید.بخش هایی چون عضویت رسمی،ثبت نام در برنامه،سرشماری،نظرسنجی،اپلیکیشن،گالری و سایر اطلاعات تکمیلی کانون در پورتال قرار گرفته ست.