جشن 11 سالگی کانون

    کانون هواداران آ.اس رم در ایران در تاریخ 15 بهمن 1400 یازده ساله خواهد شد.در صورت شرکت در این جشن ما،فرم زیر را تکمیل نمایید.    ورودی :80هزارتومان
    بعد از واریز سهمیه کد پیگیری و سایر اطلاعات را در فرم بالا درج نمایید.
    6037998179355317 حافظ مسلمی