Pon2
افتتاحیه پایگاه جدید کانون
جشن 3 سالگی کوردرما
دومین برنامه ویژه(با حضور صدر-رحمان رضایی در تهران)
مشاهده گروهی رم-لاتزیو برگشت2014-15 کانون
4سالگی کانون در دفتر
آ.اس رم-اینترمیلان برگشت 2013-14 در برج میلاد
آ.اس رم-فیورنتینا رفت فصل 2014-15
افتتاحیه دفتر فروشگاهی کوردرما
اولین گردهمایی هواداران آ.اس رم در ایران
جلسه 1 و 2 انتخابی فوتسال92
دومین گردهمایی هواداران آ.اس رم در ایران
دیدار دوستانه؛کوردرما 5-4 کانون هواداران لیورپول
Page 1 of 2   12 »»


IRanianCoreDeRoma - گالری تصاویر کانون هواداران افراطی آ.اس رم در ایران