گالری ها » دیدار دوستانه؛کوردرما 5-4 کانون هواداران لیورپول - 8 تصویر
DSC03226
DSC03228
DSC03236
DSC03242
DSC03243
DSC03245
DSC03247
Untitled-1


IRanianCoreDeRoma - گالری تصاویر کانون هواداران افراطی آ.اس رم در ایران