از طریق راه های زیر می توانید با مدیریت کانون ارتباط برقرار نمایید.

شماره همراه 09380254938

IRanianCorederoma@Gmail.com

سامانه پیام کوتاه 10 1976 1927 1000

تلگرام  asroma_club_iran

آدرس پایگاه و فروشگاه :ساری،خیابان خیام،خیام 8،فروشگاه ورزشی روما