کنفرانس خبری دی فرانچسکو به همراه ناینگولان

در آستانه بازی برگشت دو تیم رم و بارسلونا در المپیکو، اوزه بیو دی فرانچسکو همراه با راجا ناینگولان در کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد. او گفت انتظار دارد راجا رهبر تیمش مقابل ارتش آبی و اناری ها باشد و انتظار دارد جنگیز اوندر بتواند تیمش را همراهی…