سرشماری هواداران

سرشماری هواداران آ.اس رم در ایران برای اولین بار توسط کوردرما در نخستین ماه های سال 1392 آغاز شد.بر این اساس عزیزان با تکمیل فرم سرشماری و ارسال اطلاعات ( اخیرا همراه با عکس ) نام خود را در لیست هواداران آ.اس رم در ایران قرار می دهند.تا کنون نتایج در سومین گردهمایی و جشن کوردرما اعلام شدند.در اینجا نیز لیست کوتاهی از این سرشماری درج شده ست.

تعداد درخواست ها 234

1 تهران 66 نفر

2 خراسان 29نفر

3 مازندران 26نفر

4 خوزستان 17نفر

5 اصفهان 12 نفر

سایر شهرستان ها : 106 ( زنجان،شیراز،رشت،بوشهر،اردبیل،یزد و … )