تیم فوتسال کانون

 

DSC02509

کانون هواداران افراطی آ.اس رم در ایران بعد از 2 سال صحبت در مورد تیم فوتسال در گردهمایی های مختلف,در اوایل اسفند 92 بعد از درخواست تعدادی از عزیزان در جشن سه سالگی کوردرما،تصمیم گرفت تا برای تشکیل تیم فوتسال خود رسما اقدام نماید.از طرفی خبرگزاری رمانیوز در ایران نیز به یک باره تصمیم به راه اندازی تیم فوتسال گرفت که برای عدم پراکندی,تصمیم گرفته شد تا تیمی واحد با نام کانون هواداران آ.اس رم در ایران تشکیل شود.در اسفند 92،دو جلسه انتخابی بازیکنان فوتسال در تهران برگزار شد و قرار ست در سال 93،تیم به صورت رسمی کار خود را آغاز نماید.