کمک مالی به کانون

11

کوردرما که به عنوان اولین کانون غیرمجازی هواداران آ.اس رم در ایران مطرح شده ست،در طول 2 سال اخیر،4 برنامه مختلف و چندین جلسه انتخابی فوتسال را برگزار کرده ست و در کنار آن نباید هزینه های جانبی بالای کانون را فراموش کرد.از همین رو بعد از پاسخ مثبت تعدادی از عزیزان در جشن سه سالگی کوردرما مبنی بر کمک به کانون،اکنون این فرصت فراهم شده ست تا همه ی عزیزان در صورت تمایل می توانند در گرداندن خانه دوم خود سهیم باشند.
برای کمک مالی,ابتدا هزینه مورد نظر خود را پرداخت و سپس از طریق فرم مرتبط,اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید.