تبلیغات

همانطور که می دانید،در این سال ها تبلیغات نقش عمده ای در معرفی سازمان ها،سایت ها و فروشگاه های مختلف ایفا می کنند.در اینجا تعرفه های تبلیغات در پورتال کوردرما قرار گرفته ست.

 ADS

تبلیغات بنر بالای فرم ها

سایز 700* 90 ماهانه 25 هزار تومان

سایز 700* 90 15روزه 16 هزار تومان

سایز 350*45  ماهانه 20 هزار تومان

سایز 350*45  15روزه 11 هزار تومان

تبلیغات متنی

ماهانه 8 هزار تومان

15 روزه  5هزار تومان