اسپانسر

با توجه به هزینه های بالای کانون و انجام کارهای وب سایت،کوردرما اسپانسر مالی می پذیرد.در صورتی که مایل به اسپانسری کوردرما هستید،از بخش تماس با ما،درخواست خود را برای ما ارسال نمایید تا مورد بررسی قرار گیرد.

نام و لوگوی اسپانسر در وب سایت کانون،در بخش خبری کانون و در شبکه اجتماعی کانون قرار می گیرد.همچنین در صورت تمایل می توانید اسپانسری تیم فوتسال را نیز بر عهده بگیرید!