حمایت از کورواسود

کوردرما ایتالیا دقایقی پیش پیامی برای ما ارسال کرد.

هواداران عزیز آ.اس.رم در سرتاسر جهان،
ما برای شما در سرتاسر جهان مینویسیم بخاطر اتفاقات وحشتناکی برای” کورواسود آ.اس.رم ” در حال اتفاق افتادن است.پلیس در حال نابود کردن کورواسود است: شعارها، بنر ها، پرچم ها… از گذشته تا به امروز.
ما می خواهیم شما به سرعت از آنچه اتفاق میفتد باخبر شوید، اگر شما روزی برای دربی یا حتی بازی دیگری اینجا بیایید، هیچ چیز نخواهید یافت جز خودتان، چونکه کورواسود محکوم به سکوت شده است!
اگر می خواهید این اعتراض را نشر و توسعه دهید لطفا به زبان انگلیسی به آدرس میل tifosi@asroma.it پیام زیر را بفرستید.

WE SUPPORT THE CURVA SUD, STOP REPRESSION
From CoredeROMA IRAN

 *به درخواست اقای امانوئله عضو کوردرما در ایتالیا ، لطفا نام کوردرما را در پیام خود درج  نمایید.*

دیدگاه شما


هفت + = 10