4مهر ماه زادروز فرانچسکو توتی در کانون

شنبه چهارم مهرماه به مناسب زادروز 39 سالگی فرانچسکو توتی بزرگ،از ساعت 19:30 در پایگاه هواداران منتظر حضور شما عزیزان خواهیم بود و از ساعت 20:30 در کنار هم دیدار مقابل کارپی را مشاهده خواهیم کرد.

دیدگاه شما


7 − چهار =