**نسخه آزمایش اپلیکیشن کانون**

سرانجام نسخه آزمایش اپلیکیشن کانون به صورت رایگان در دسترس هواداران افراطی رم می باشد.قطعا کمبود هایی وجود دارد که سعی می شود در نسخه بعدی که به زودی ارائه می شود،رفع شود.شما می توانید از 1 هفته دیگر،با مراجعه به کافه بازار،این برنامه را با نام   هواداران افراطی  رم    آپدیت نمایید.

 

دریافت برنامه

دیدگاه شما


+ 9 = پانزده