تمدیدقرارداد جیانلوکا مانچینی

رم پس از تمدید قرارداد کاپیتان خود لورنزو پلگرینی،در تلاش است تا کاپیتان دوم خود مانچینی را تمدید نماید.
گفته می شود کاپیتان دوم جیالوروسی در حال مذاکره برای تمدیدقراردادی است که تا سال ۲۰۲۴ به پایان می رسد.
به گزارش کالچومرکاتو، مدیرکل تیاگو پینتو چند ماه پیش مذاکراتی را با نماینده مانچینی آغاز کرده است و مذاکرات در حال پیشرفت است.
برنامه باشگاه این است که قرارداد این مدافع ایتالیایی و ۲۵ ساله را تا سال ۲۰۲۶ تمدید نماید.