صحبت‌های کاپیتان پلگرینی بعد از تمدیدقرارداد با رم

لورنزو پلگرینی کاپیتان و ستاره رم در تلويزيون رم حاضر شد و در مورد تمدیدقرارداد خود با باشگاه صحبت کرد.
کاپیتان جیالوروسی قرارداد جدید خود را امضا کرد و موافقت کرد تا اقامت خود در باشگاه را تا سال۲۰۲۶ تمدید نماید.
هافبک ملی پوش جیالوروسی در مورد احساسات خود پس از امضای قرارداد گفت:
“احساسات خود را نمی توانم با کلمات بیان کنم.”
“این چیزی بود که همیشه می خواستم و احساس می کنم و مطمئن هستم این کار در زمانی مناسب انجام شد.دیگر زمان آن رسیده بود که آینده خود را با باشگاه شهرم گره بزنم.”
وی ادامه داد:
“هیچ احساسی بهتر از این نمی تواند وجود داشته باشد.تمدیدقرارداد و امضای قرارداد جدید به عنوان کاپیتان باشگاه ،آن را خاص تر می کند.البته بازوبند کاپیتانی چیزی است که هرروز باید برای به دست آوردن آن تلاش کنید.”
قرارداد جدید کاپیتان پلگرینی تا سال ۲۰۲۶ اعتبار دارد.
کاپیتان رم با امضای قرارداد جدید، در کنار آبراهام بیشترین دستمزد را از باشگاه دریافت خواهندکرد.

سیدکیاوش فوادمرعشی