تمدیدقرارداد کاپیتان لورنزو پلگرینی

لورنزو پلگرینی به طور رسمی قرارداد خود را تا سال ۲۰۲۶ تمدیدکرد.
باشگاه پایتخت این خبر را در وب سایت خود پس از دیدار بعدازظهر امروز با پلگرینی و نماینده اش ،جامپیرو پوکتا اعلام کرد که برای تمدید بل کاپیتان خود به توافق رسیده است.
کاپیتان پلگرینی به سایت انگلیسی باشگاه گفت:
“برای من غیرممکن است که بخواهم احساسات خود را توضیح دهم.این چیزی بود که همیشه می خواستم.همیشه میخواستم پیوند بین خود،شهرم و باشگاهم را تقویت کنم.”
“شما نمی توانید حسی بزرگتر از این را تصور کنید.من واقعا افتخار می کنم که مالکین باشگاه،تیاگو پینتو و مورینیو من را برای باشگاه مهم می دانند.من سعی خواهم کرد این ایمان و اعتماد را هرروز در زمین باصرف ۱۱۰ درصد تواناییم در بازی های تیم به بهترین شکل نشان دهم و به پیشرفت خود و باشگاه محبوبم کمک نمایم.”
تیاگو پینتو مدیرکل رم نیز در مورد قرارداد جدید ستاره ارزشمند جیالوروسی که باعث می شود در کنار آبراهام بیشترین درآمد را داشته باشد،به اظهارنظر پرداخت.
پینتو گفت:
“از زمانی که من کارم را در اینجا شروع کردم،توافق برسر تمدیدقرارداد لورنزو یکی از مهمترین کارها بود،به همین دلیل امروز برای من تبدیل به یک روز خاص و مهم شده است.”

سیدکیاوش فوادمرعشی