دربی را گویدا سوت خواهد شد

اسامی داوران هفته ششم سری آ اعلام شد که بر این اساس آقای مارکو گویدا دربی رم و لاتزیو را قضاوت خواهد کرد.او تا کنون 24 بار برای رم سوت زده ست که جالوورسی 11 برد،6 تساوی و7 شکست داشته ست.آخرین باری که برای رم قضاوت کرده بود، به 11 آپریل باز می گردد که با برتری یک بر صفر رم مقابل بولونیا به پایان رسید.وی تا کنون 56 کارت زرد به رمی ها نشان داده ست که طور متوسط 2.33 کارت زرد در هرمسابقه بوده ست.دو کارت قرمز نیز به گرگ ها نشان داده ست.گویدا برای لاتزیو نیز19 بار قضاوت کرده ست که 7 پیروزی،5 تساوی و 7 شکست نصیب عقاب ها شده ست.46 کارت زرد نیز به آنها نشان داده ست.