آخرین وضعیت جسمانی ماتیاس وینا

حضور ماتیاس وینا مدافع چپ رم در تقابل پنجشنبه شب برابر اودینزه در هاله ای از ابهام قراردارد.
ملی پوش اهل اروگوئه پس از یک پیچ خوردگی زانو در تمرین یک هفته پیش جیالوروسی،از تیم کنار گذاشته شد.
البته مورینیو در گفتگو با مطبوعات این اطمینان را داده است که وضعیت این مدافع جوان روبه بهبود است.
با این حال گزارشهای بیشتر امروز مشخص کرد که وینا باید تحت آموزش‌های فردی بیشتری قراربگیرد.
با این شرایط باید منتظر ماند ودید که آیا مربی پرتقالی برای بازی آینده مقابل مردان گوتی در المپیکو،او را دعوت خواهدکرد یا خیر.
در اين بين ریکاردو کالافیوری مدافع چپ اهل رم بار دیگر آماده است تا جانشین ماتیاس وینا در ترکیب اصلی تیم شود.

سیدکیاوش فوادمرعشی