غیبت ماتیاس وینا و بهبودی میخیتاریان برای دیدار با هلاس ورونا

بازی نکردن وینیا مقابل هلاس ورونا _میخیتاریان خوب است .

ماتیاس وینیا به دلیل احتیاط توسط ژوزه مورینیو به بازی مقابل ورونا دعوت نشده است. به گزارش کوریره دلو اسپورت ، این بازیکن ملی پوش اروگوئه ای به دلیل پیچ خوردگی خفیف زانو که چند روز پیش در تمرینات برای او رخ داد ، در پایتخت باقی می ماند.

آقای خاص از این مصدومیت در کنفرانس مطبوعاتی خود قبل از بازی با هلاس ورونا خبر داد که زیاد جدی نیست .

از سوی دیگر ، هنریخ مخیتاریان ، به دلیل اینکه در هفته گذشته از خستگی عضلانی رنج می برد ، اما برای حضور در بازی مقابل ورونا آماده است ملی پوش ارمنی روز یکشنبه در بنتگودی حضور خواهد داشت.

باید دید مورینیو او را فیکس میکند یا به الشعراوی از ابتدا بازی میدهد.