صحبت‌های کاپیتان پلگرینی بعد از پیروزی در اولین دیدار گروهی برابر زسکاصوفیه

کاپیتان لورنزو پلگرینی پنجشنبه چهارمین و پنجمین گل خود در این فصل به ثمررساند تا به رم کمک کند در اولین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ کنفرانس با نتیجه ۵بر۱ از سد زسکاصوفیه بگذرد.
جیالوروسی ۶پیروزی را از شش بازی اول فصل خود را بدست آوردند تا شروعی چشمگیر زیرنظر مورینیو آغاز کرده باشند.
کاپیتان پلگرینی که با گل تساوی بخش شد خود باعث بازگشت رم به این دیدار شد و در ادامه نیز سومین گل جیالوروسی را وارد دروازه حریف بلغار کرد،در پایان در مورد اولین گل خود چنین گفت:
“نکته اصلی این بود که توپ وارد دروازه شد و پیروزی را که آنها با گل خود کسب کرده بودند،از بین رفت.”
“واقعا مهم نیست که چگونه گل زده شود ،مهمترین چیز پیروزی بود که ما آن را بدست آوردیم.”
وی افزود:
“من فقط می توانم از مربی برای کارهایی که برای من انجام داده است تشکر کنم.او خیلی به من کمک کرد.او دارد به این کار ادامه می دهد تا به پیشرفت همه ما کمک کند.”
“امسال حس خاصی در تریگوریا وجود دارد ما باید اطمینان حاصل کنیم که تا آنجا که ممکن است از آن لذت ببریم تا بتوانیم به پیشرفت خود ادامه دهیم.ما اگر می خواهیم روزی برنده چیزی شویم نباید برای یک لحظه هم در کار خود متوقف شویم.”
از پلگرینی پرسیده شد که دقیقا چه چیزی باعث ایجاد این حس خاص شده است:
کاپیتان گفت:
“این کمی از همه چیز است.ما از نظر تهاجمی و دفاعی به خوبی آماده شده ایم.فکر نمی کنم از زمانی که به باشگاه برگشتم این احساس خاص وجود داشته باشد.”
“همانطور که گفتم ما باید آ آن لذت ببریم و در بهترین لحظات خود از آن استفاده ببریم.”
“من تا انتها با گونزالو(ویار)روی نیمکت صحبت می کردم.او به من گفت این ورزشگاه چقدر عالی است.من نیز به او گفتم که ورزشگاه با هواداران واقعا شگفت انگیز است.اما ما هنوز با ۵۰ درصد هواداران در ورزشگاه روبرو هستیم.امیدوارم اوضاع روبه بهبود باشد تا بتوانیم در کمال امنیت طرفداران بیشتری را در ورزشگاه داشته باشیم.”
“اگر ما بازی ها را در اینجا ببریم،به آنها بستگی دارد و امیدواریم تا آنجا که ممکن است طرفداران بیشتری را در زمین در کنار خود داشته باشیم.”

سیدکیاوش فوادمرعشی