وینا؛همه چیزم را برای رم خواهم داد

ماتیاس وینا دیشب در پایان بازی با راجا کلاب اتلتیک با اسکای مصاحبه ای داشت که در آن گفت: “من برای اولین بازی بسیار خوشحالم ، زیرا خودم را در کنار هم تیمی هایم پیدا کردم ، همچنین به این دلیل که مدت ها در قرنطینه به تنهایی تمرین کردم. حالا خوشبختانه من می توانم با آنها تمرین کنم ، من برای اولین بازی و پیروزی خوشحالم. من به کار خود ادامه می دهم تا خودم را بهتر آماده کنم. مسیر درست. ما درک می کنیم که مورینیو از ما چه می خواهد ، ما برای فصلی که در انتظار ما است به کار خود ادامه می دهیم. من آمدم تا بازی کنم و تداوم داشته باشم. من همه چیز را برای این باشگاه ، که باشگاهی بسیار بزرگ ست خواهم داد. “