کنفرانس لیگ؛پنجشنبه28مرداد

یوفا اسامی داوران اولین مسابقه کنفرانس لیگ را اعلام کرد که مهم ترین بحث،عدم وجود وار می باشداولین مسابقه بین تیم های رم و ترابزون اسپور در تاریخ پنج شنبه، ۲۸ مرداد ساعت 22 به وقت ایران برگزار خواهد شد.پنج شنبه،۴ شهریور نیز دیدار برگشت در المپیکو برگزارخواهد شد. داوران همگی از اسلوونی خواهند بود که شرح زیر می باشند.

اسامی داوران

داور اول :ماتج جوگ

کمک ها : ویدالی و ووکان

داور چهارم :کاجتازوویچ