رم توجه خود را به کاپیتان آلکمار معطوف کرده است

یک در بسته و در دیگر باز می شود.
رم پس از عدم دستیابی به توافق با آرسنال برای گرانيت ژاکا،برای تقویت خط میانی توجه خود را معطوف به گزینه های دیگر می کند.
به گفته ایل تمپو،در میان بسیاری از نام‌ها،تین کوپمینرس کاندید اصلی برای تقویت میانه میدان است.
کاپیتان ۲۳ ساله آلکمار با تعدادی از باشگاه ها از جمله آتالانتا،ناپلی و رم ارتباط دارد.
ملی پوش هلندی می خواهد در رقابت‌های بزرگتری حضور داشته باشد و رم مدتی است که با اطرافیانش در حال مذاکره است.
این هافبک هلندی چندهفته پیش اعتراف کرد که با چندین تیم در حال گفتگو بوده و به دنبال بازی در خارج از هلند است.
جیالوروسی این هلندی را جایگزین مناسبی برای ژاکا می دانند.
پایتخت نشینان در او رهبری،قدرت و جذابیتی را که مورینیو در خط میانی برای بازی در کنار ورتو لازم دارد،مهم تشخیص می دهند.
با شروع رقابت‌ها تا سه هفته دیگر،رم مذاکرات برای جذب یک هافبک جدید را تسریع می کند.

سیدکیاوش فوادمرعشی