مصاحبه پرز بعد از برد تریستینا

کارلس پرز بعد از برد مقابل تریستینا با اسپورت ایتالیا مصاحبه کوتاهی انجام داد که صحبت های او در زیر قرار گرفته ست.

خوبی؟
“البته من خوب هستم ، دوست دارم آن طور باشم. من همان اندازه آماده هستم كه مربی اجازه می دهد وارد بازی شوم.”

مورینیو از شما چه می خواهد؟
“خوزه این ذهنیت را برای بردن در هر بازی به ما القا کرده است ، بسیار طولانی است. زمان برای پیشرفت وجود دارد.”

آیا می خواهید در رم بمانید؟
“بله ، من در اینجا خوب هستم ، با تیم و مربی خوب هستم. من در رم با هواداران خوب هستم ، امیدوارم گل های زیادی برای رم بزنم.”