پایرتو دیدار ساسولو و رم را سوت خواهد زد

اسامی داوران و دستیاران آنها و همچنین داوران وار هفته ۲۹سری آ اعلام شد.
بدین ترتیب داوران دیدار رم و ساسولو که قرار است روز شنبه ۳آوریل ساعت ۱۵به وقت محلی به میزبانی ساسولو در ورزشگاه گیگلیو برگزار شود نیز مشخص شد.
قضاوت دیدار رم و ساسولو برعهده “پایرتو”خواهد بود و “رانجتی” و” ویونزی” نیز او را در قضاوت این دیدار کمک خواهند کرد .داور چهارم نیز “پرونترا” خواهد بود.
داوری وار نیز بر عهده” اورلیانو” می باشد و “پرتی” نیز به عنوان کمک با او همکاری خواهد کرد.
آخرین مسابقه رم با قضاوت “پایرتو”بازی با بنونتو است، زمانی که داور یک پنالتی برای جالوروسی اعلام کرد ولی توسط وار رد شد.
این داور نام جدیدی برای جالوروسی نیست.او در این فصل سه دیدار رم را قضاوت کرده است،که پیروزی برابر کالیاری و اسپزیا مربوط به آن قضاوت ها است.
از طرف دیگر تیم دزربی اولین بازی خود با قضاوت این داور را برگزار می کند چون آنها در این فصل دیداری با قضاوت “پایرتو” انجام نداده اند.
ساسولو تا الان با او ۹پیروزی،۶تساوی و۴ شکست کسب کرده است.
اسامی داوران دیدار رم و ساسولو:
داور: پایرتو
کمک داوران: ویونزی – رانگتی
داورچهارم: پرونترا
داور وار: لورلیانو و کمک وار:پرتی
دیدار رم و ساسولو از هفته ۲۹سری آ،روزشنبه ۳آوریل راس ساعت ۱۵به وقت محلی در ورزشگاه گیگلیو ساسولو برگزار خواهدشد.