کنفرانس ایبانز پیش از جدال براگا

ایبانز پیش از جدال مقابل براگا در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد صحبت های او در زیر قرار گرفته ست.

“ما واقعاً در یک لحظه خوب هستیم ، نگرش درستی برای پیش رفتن داریم و در هر مسابقه ای خوب بازی کنیم.”

“روحیه خوبی در درون گروه وجود دارد و ما می خواهیم بر روی آن کار کنیم تا حتی بهتر شود.”

“درست است که لیگ اروپا لیگ قهرمانان نیست ، اما هنوز هم یک رقابت واقعا مهم است ، جایی که بسیاری از تیم های بزرگ در آن رقابت می کنند.”

“این یکی از دلایلی است که ما باید اطمینان حاصل کنیم که کاملا تمرکز خود را در برابر هرکسی قرار دهیم که مقابل ما قرار بگیرد ، بنابراین می توانیم سعی کنیم تا جایی که ممکن است در مسابقات پیش برویم.”