رم-اینتر برعهده دی بلو

اسامی داوران هفته  هفدهم سری آ اعلام شد که بر این اساس مارکو دی بلو دیدار حساس رم و اینتر را در المپیکو  رم سوت خواهد زد.پرتی و بیندونی کمک ها،اورساتو و مازولنی داور وار این جدال خواهد بود.

داور ۳۹ ساله اهل برندیسی، تا کنون ۱۸ بار برای جالوروسی سوت زده که عملکرد آنها ۱۲ برد ،۳تساوی و ۳ باخت بوده ست.در این تعداد بازی رمی ها ۳۶ کارت زرد گرفتند.