تصادف دسانکتیس و برداشتن طهالش

مدیر ورزشی رم ، مورگان دی سانتکیس در یک تصادف جاده ای جدی تصادف کرد و هم اکنون در بیمارستان جملی تحت مراقبت های ویژه است. دیروز ، حوالی نیمه شب ، او با هیوندای توسان خود واژگون شد. در ابتدا برای اولین بررسی به ویلا استوارت همراه بود ، سپس به پلی کلینیک منتقل شد تا در خونریزی داخلی و شکستگی های متعدد در دنده ها و پشت مداخله کند.

صبح او تحت یک عمل جراحی قرار گرفت ، بدون هیچ عارضه ای ، که در آن خونریزی متوقف شد و طحال برداشته شد. وی در حال حاضر هوشیار است و در بیمارستان تحت مراقبت های ویژه بستری است. وضعیت وی تا 24 ساعت آینده تحت کنترل خواهد ماند ، اما دروازه بان سابق در معرض خطر زندگی نیست