علاقه رم به فرعون

در پنجره نقل و انتقالات زمستانی ، که در 4 ژانویه آغاز شود ، رم سعی خواهد کرد استفان الشعراوی را به پایتخت برگرداند ، در جلسه گذشته خیلی نزدیک به بازگشت است. همانطور که اسکای اسپورت گزارش داد ، در حال حاضر مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است ، زیرا رم دوست دارد فرعون را بر خلاف شانگهای شنهوا که می خواهد از این فروش درآمد کسب کند.