الشا خواهان بازگشت به رم !

به گزارش لگو،استفان ال شعراوی بازیکن سابق رم ،قصد بازگشت به چین را ندارد و فقط مایل ست به رم بازگردد.در آخرین لحظه لحظات نقل و انتقالات اخیر،حضور او در رم کنسل شد.رم مایل بود او را به صورت قرضی با گزینه خرید دائمی با مبلغی کمتری 15 میلیون یورو خریداری کند.فونسکا در گذشته از او پرسیده بود که مایل ست که در سیستم 3-4-2-1 در پشت ژکو بازی کند!

از سویی کالچومرکاتو اعلام کرده ست که او می خواهد در تیم یورو 2020 حضور پیدا کند از همین رو تصمیم دارد به تیم سابقش بازگردد.الشعا پذیرفته بود با کاهش قرارداد و با امضای قرارداد 2.6 میلیون یورریی در سال، راهی رم شود. طبق این خبرگزاری،مذاکراتی در حال انجام ست و باید دید چه خواهد شد !